gurasoak lagunduz

Aita eta ama askok, euskaraz jakin arren, arazoak izaten ditugu umeei etxeko lanetan laguntzerakoan: hiztegia, gaiak nola azaldu, etab. Ikastaro honen helburua ez da euskara irakastea baizik eta guraso euskaldunei edo zertxobait dakizuenoi (euskaltegiko 5. urratsa) trebakuntza ikastaro berezia eskaintzea, umeen etxeko lanak ulertzen eta egiten laguntzeko.

Urriaren 16an hasiko da, 50 orduko ikastaroa, astearte eta ostegunetan, 10:00-11:30 edo 18:00-19:30, 40 euro, Getxoko euskaltegietan, izena eman urriaren 5era arte. Begirale zerbitzua doan arratsaldez umeak zaintzeko gurasoak ikastaroan dauden bitartean.

Izena emateko zein informazioa jasotzeko deitu (685 73 29 63) edo idatzi (sendigetxo@yahoo.com).

Curso Gurasoak Lagunduz
Muchos padres y madres, aunque sabemos euskera, solemos tener problemas a la hora de ayudar a nuestros hijos e hijas con los deberes: vocabulario, cómo explicarles los temas, etc. El objetivo de este curso no es enseñar euskera, sino formaros a los padres y madres que ya sabéis algo de euskera (5º nivel de euskaltegi) para ayudar a los niños y niñas a hacer los deberes en euskera.