Olgetan euskaraz ekimenaren berria

Olgetan euskaraz ekimenaren berria

Aste honetako Getxoberrin Olgetan euskaraz ekimenaren berri zabaldu dute, etxeko buzoian ez baduzu jaso hemen duzue artikulua. Eskerrik asko zabaltzen laguntzeagatik!

1.298. zenbakia. Urtarrilak 3 / 12

50 familiak hartuko dute parte “Olgetan euskaraz” ekimenean

Bi eta lau urte bitarteko umeak dituzten 50 familiek, guztira 150 haurrek eta gurasok, parte hartuko dute 2014ko
Olgetan euskaraz ekimenean, guraso eta seme-alaben arteko jolasak eta kantak euskaraz izaten laguntzeko helburuarekin. EGIZU euskara elkarteak, SENDI proiektuaren barruan, bultzatutako ekimenaren laugarren edizioa
izango da, oraingoan zortzi talderekin, (horietatik bi gaztelaniaz), San Nikolas ikastolan, eta Zabala eta Romo ikastetxeetan, bi dinamizatzaileren eskutik, hainbat egun eta ordutegiren aukeran. Proiektua 2011n sortu zen, euskaraz mintzatzeko elkartzen diren gurasolagun taldeetako kide batzuek eskatuta, txikienekin, 2 eta 4 urte bitartekoekin, nahiz eta euskaldunak izan, ez zeudelako ohituta euskaraz jolastera, edo baliabideak (liburuak, kantak, jolas-liburuak..) ez zituztelako ezagutzen. Martxan jarri zen Olgetan euskaraz ekimenak guraso horiei lagundu
nahi die familien hizkuntza-ohituretan eragiteko eta gurasoak euskararen alde motibatzeko.

Hasieratik partaidetza handia izan da eta laukian agertzen diren taldeetan oraindik izena emateko aukera dago.
Gaztelaniaz diren taldeetan dinamizatzaileek umeei euskaraz hitz egiten diete, materiala euskaraz dago eta gurasoekin euskara gaztelaniarekin konbinatzen da.

OLGETAN EUSKARAZ 2014ko taldeak

Zabala Eskola (gimnasioan)
Asteartea: 17:30-18:15.
Hasiera: urtarrilak 14. Amaiera: apirilak 8
Euskaraz

Romo ikastetxea (ume txikien gelan)
Asteartea: 17:30-18:15.
Hasiera: urtarrilak 14. Amaiera: apirilak 8
Euskaraz

Romo ikastetxea (ume txikien gelan)
Asteartea: 18:30-19:15.
Hasiera: urtarrilak 14. Amaiera: apirilak 8
Gaztelaniaz

San Nikolas ikastola (gimnasioan)
Asteazkena: 17:30-18:15.
Hasiera: urtarrilak 15. Amaiera: apirilak 9
Euskaraz

San Nikolas ikastola (gimnasioan)
Asteazkena: 18:30-19:15.
Hasiera: urtarrilak 15. Amaiera: apirilak 9
Euskaraz

Zabala eskola (gimnasioan)
Asteazkena: 18:30-19:15.
Hasiera: urtarrilak 15. Amaiera: apirilak 9
Gaztelaniaz

Zabala eskola (gimnasioan)
Osteguna: 17:30-18:15.
Hasiera: urtarrilak 16. Amaiera: apirilak 10
Euskaraz

San Nikolas ikastolan (gimnasioan)
Osteguna: 18:15-19:00
Hasiera: urtarrilak 16. Amaiera: apirilak10
Euskaraz

*Euskarazko taldeetan gurasoak euskaldunak izan behar dira.

Iazko Piraten jaia

Iazko Piraten jaia

50 familias participarán en la iniciativa “Olgetan euskaraz”

50 familias con niños y niñas de entre 2 y 4 años de edad, en total 150 personas, participarán en la iniciativa “Olgetan euskaraz” durante 2014, con el objetivo de ayudar a que los juegos y canciones entre padres, madres e hijos e hijas sean en euskara. Organizada por la asociación de euskara EGIZU, dentro del proyecto SENDI, será la cuarta edición de la iniciativa y contará con 8 grupos (dos de ellos en castellano) en la ikastola San Nikolas y las escuelas Zabala y Romo, de la mano de dos dinamizadores.

El proyecto surgió en 2011, como respuesta a la demanda de algunos padres y madres de los grupos gurasolagun porque, a pesar de ser vascoparlantes, no estaban acostumbrados a jugar con las y los más pequeños en euskera o porque no conocían los recursos existentes en euskera (libros, canciones, juegos…). La iniciativa pretende ayudar y motivar a las familias a cambiar sus costumbres a favor del euskera.

Desde la puesta en marcha, el proyecto ha contado con una amplia participación. Las personas interesadas todavía pueden inscribirse en los grupos detallados en el cuadro. En las sesiones en castellano las personas dinamizadoras hablan en euskera con los niños y niñas, el material está en euskera, y con los padres y madres se combina con el castellano.

GRUPOS OLGETAN EUSKARAZ 2014

Escuela Zabala (gimnasio)
Martes: 17:30-18:15h.
Inicio: 14 enero. Fin: 8 abril
En euskera

Colegio Romo (sala preescolar)
Martes : 17:30-18:15h.
Inicio: 14 enero. Fin: 8 abril
En euskera

Colegio Romo (sala preescolar)
Martes: 18:30-19:15h.
Inicio: 14 enero. Fin: 8 abril
En castellano

Ikastola San Nikolas (gimnasio)
Miércoles: 17:30-18:15h.
Inicio: 15 enero. Fin: 9 abril
En euskera

Ikastola San Nikolas (gimnasio)
Miércoles: 18:30-19:15h.
Inicio: 15 enero. Fin: 9 abril
En euskera

Escuela Zabala (gimnasio)
Miércoles: 18:30-19:15h.
Inicio: 15 enero 15. Fin: 9 abril
En castellano

Escuela Zabala (gimnasio)
Jueves: 17:30-18:15h.
Inicio: 16 enero 16. Fin: 10 abril
En euskera

Ikastola San Nikolas (gimnasio)
Jueves: 18:15-19:00h
Inicio: 16 enero. Fin: 10 abril
En euskera

*En los grupos en euskera las madres y padres deben saber hablar en euskera