SENDI PROIEKTUA 06/07

Zer da?

Gure helburua da Getxoko umeen gurasoek euskara erabiltzea eta belaunaldien arteko hizkuntza transmisioan eragitea. Proiektu berri hau Getxoko Udala eta Egizu Euskara Elkartearen arteko elkarlana da.

Norentzat da?

+ Getxoko ikastetxe guztietako A, B eta D ereduetan matrikulaturik dauden ikasleen gurasoentzat.

+ Getxon bizi diren guraso guztientzat, nahiz eta seme-alabak beste udalerri bateko ikastetxeetan egon.

Zer antolatuko dugu?

+ Guraso guztientzako 4 ikastaro 2006-07 ikasturtean zehar: Euskal kanten tailerra, Euskal jolasak, Ipuinak umeei nola kontatu eta Gurasoak lagunduz (umeei etxeko lanak egiten laguntzeko).
 
+ Euskara ikasteko dirulaguntzak Getxoko gurasoentzat. Informazioa: www.getxo.net edo Udalaren Euskara Zerbitzuan (94 466 00 10).

+ GURASOLAGUN Egitasmoa: 2 urteko umeen gurasoentzako mintzapraktika taldeak, Getxoko 6 ikastetxetan.

 

Guraso guztientzako 4 ikastaroak (*)
* Ikastaro guztietan monitore zerbitzua egongo da umeak zaintzeko.

Euskal kanten tailerra
Umeen kantak eta kanta herrikoiak landuko ditugu (sehaska kantak, kanta-jokuak eta dantza-jolasak). Zuen seme-alabek ikasten dituzten kantak ezagutu ditzazuen nahi dugu, elkarrekin kantatzeko eta gozatzeko. Guraso euskaldun eta erdaldunentzat.

Data: azaroak 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 (San Nikolas)
         urtarrilak 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 (Erromo)
Ordutegia: 18:45 – 20:00 Matrikula: 10 €
Izena emateko epeak: urriaren 16tik 23ra eta abenduaren 11tik 18ra. 17:00 – 21:00 94 491 43 57 telefonoan edo sendigetxo@yahoo.com e-postan.

Euskal jolasak
Guraso euskaldunok zuen seme-alaben jolasak euskaraz ikasteko aukera izango duzue. Guraso erdaldunok oso tresna baliagarria lortuko duzue zuen seme-alabekin harremana euskalduntzeko.

Datak: urriak 5, 19, 26 eta azaroak 2 (Erromo)
          urriak 10, 17, 24, 31 (Zabala)
          otsailak 1, 8, 15 eta martxoak 1 (Andra Mari)
          otsailak 7, 14, 28 eta martxoak 6 (Gobela)
Ordutegia: 17:30 – 19:30 Matrikula: 10 €
Izena emateko epeak: urriko ikastaroetarako irailaren 18tik 25era eta otsailekoetarako urtarrilaren 8tik 15era.

Ipuinak umeei nola kontatu
Tailer honen helburua da guraso eta seme-alabak elkarrekin ipuin kontaketaz gozatzea eta euskaraz kontatzera motibatzea. Ikastaroak bi saio izango ditu: lehenengoan gurasoak bakarrik eta bigarrenean gurasoak seme-alabekin. Guraso euskaldunentzat.

Data: abenduak 13, 14 (Areetako liburutegian)
         apirilak 24, 26 (Villamonteko liburutegian)
Ordutegia: 17:30 – 19:00 Matrikula: 10 €
Izena emateko epeak: azaroaren 20tik 30era eta martxoaren 12tik 23ra. 17:00 – 21:00 94 491 43 57 telefonoan edo sendigetxo@yahoo.com e-postan.

Gurasoak lagunduz
Ikastaro honen helburua ez da euskara irakastea, baizik eta guraso euskaldunei edo zertxobait dakizuenoi (euskaltegietako 5. urratsa) trebakuntza ikastaro berezi bat eskaintzea, umeen etxeko lanak ulertzen eta egiten laguntzeko.

Iraupena: 50 ordu (astean 3 ordu 2 egunetan)
Data: urtarriletik maiatzera Matrikula: 60 €
Non: Getxoko euskaltegiren batean
Izena emateko epeak: abenduaren 4tik 19ra. 17:00 – 21:00 94 491 43 57 telefonoan edo sendigetxo@yahoo.com e-postan.

GURASOLAGUN Egitasmoa (*)
* Getxoko 6 Ikastetxetako 2 urteko umeen gurasoentzat.

Zer da?

+ Getxoko familietan euskararen erabilera bultzatzeko egitasmo pilotua da.

+ Horretarako, gurasoentzako mintzapraktika taldeak antolatuko ditugu 6 ikastetxeotan:  Andra Mari, Geroa, Gobela, San Nikolas, Zabala eta Zubileta.

+ Talde hauetan euskaldun zaharrak eta euskaldun berriak egongo dira eta haien artean laguntzaile bat egongo da, dinamizatzaile lana egingo duena.

+ Egitasmo honen bitartez, eskolako beste guraso euskaldunak ezagutuko dituzu, eta dakizun euskara erabili ahal izango duzu.

Norentzat da?


+ Zure seme-alabak 2 urtekoak badira eta gutxieneko euskara maila baduzu (euskaltegietako 6. urratsa -oraingo 1B-), proiektu hau zuretzat da.

Nola antolatuko dugu?

+ Astean ordubete izango da, goizez edo arratsaldez, astelehenetik ostiralera.

+ Zuek proposatzen duzuen ordutegiaren arabera osatuko ditugu taldeak.

+ Umeak ikastetxean dauden bitartean, guraso taldea patioan, tabernan, plazan, parkean… egongo da, mintzapraktika egiten.

+ Eskola orduetatik kanpo monitore zerbitzua egongo da umeak zaintzeko ikastetxean bertan.

+ Talde bakoitzean laguntzaile bat eta 3-5 guraso egongo zarete.

Nola parte hartu?

+ Izena emateko epea: irailaren 18tik urriaren 20ra arte.

+ Nola eman izena: telefonoz edo posta elektronikoz lehenengo orrialdean duzun helbidean.

 

PROYECTO 06/07 SENDI

¿Qué es?

Nuestro objetivo es motivar el uso del euskera entre padres y madres de niños y niñas de Getxo, incidiendo en la transmisión a través de la familia. Este nuevo proyecto lo llevamos a cabo el Ayuntamiento de Getxo y la asociación de euskera Egizu.

¿Para quién es?

+ Para padres y madres de los niños y niñas de todos los colegios de Getxo, de modelos A, B y D.

+ Para padres y madres residentes en Getxo, aunque sus hijos o hijas estudien en otro municipio.

¿Qué queremos hacer?

+ 4 cursos para todos los padres y madres: Euskal kanten tailerra, Euskal jolasak, Ipuinak umeei nola kontatu y
Gurasoak lagunduz

(para ayudar a los niños y niñas con los deberes).

+ Subvenciones para aprender euskera para padres y madres de Getxo. Información: www.getxo.net o Servicio de Euskera del Ayuntamiento (94 466 00 10).

+ Proyecto GURASOLAGUN: grupos de mintzapraktika para padres y madres de niños y niñas de 2 años, en 6 centros de Getxo.

 

 

4 cursos para todos los padres y madres (*)
* En estos cursos habrá servicios de monitores para cuidar a los niños y niñas.

Euskal kanten tailerra
Aprenderemos las canciones infantiles y populares en euskera (de cuna, juegos y bailes). Queremos que conozcáis las canciones que aprenden vuestros hijos e hijas, para cantar y disfrutar juntos. Habrá cursos en euskera y castellano.

Fechas: noviembre 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 (San Nikolas)
            enero 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 (Romo)
Horario: 18:45 – 20:00 Matrícula: 10 €
Inscripción: del 16 al 23 de octubre y del 11 al 18 de diciembre.  17:00 – 21:00 en el número 94 491 43 57 o en sendigetxo@yahoo.com.

Euskal jolasak
Los padres y madres tendréis oportunidad de aprender a jugar en euskera con vuestros hijos e hijas. Habrá cursos en euskera y castellano.

Fechas: octubre 5, 19, 26 y noviembre 2 (Romo)
            octubre 10, 17, 24, 31 (Zabala)
            febrero 1, 8, 15 y marzo 1 (Andra Mari)
            febrero 7, 14, 28 y marzo 6 (Gobela)
Horario: 17:30 – 19:30 Matrícula: 10 €
Inscripción: para los cursos de octubre, del 18 al 25 de septiembre y para los de febrero, del 8 al 15 de enero.

Ipuinak umeei nola kontatu
El objetivo de este taller es motivar a padres y madres a contar cuentos en euskera y a que disfruten junto con los hijos e hijas. El curso consta de 2 clases: en el primero los padres y madres solos, y en el segundo junto a los niños y niñas. El curso será en euskera.

Fechas: diciembre 13, 14 (Biblioteca de Areeta)
            abril 24, 26 (Biblioteca de Villamonte)
Horario: 17:30 – 19:00 Matrícula: 10 €
Inscripción: del 20 al 30 de noviembre y del 12 al 23 de marzo. 17:00 – 21:00 en el número 94 491 43 57 o en sendigetxo@yahoo.com.

Gurasoak lagunduz
El objetivo de este curso no es enseñar euskera, sino formaros a los padres y madres que ya sabéis algo de euskera (5º nivel de euskaltegi) para ayudar a los niños y niñas a hacer los deberes en euskera.

Duración: 50 horas (3 horas a la semana en 2 días)
Fecha: de enero a mayo Matrícula: 60 €
Dónde: En un euskaltegi de Getxo
Inscripción: del 4 al 19 de diciembre. 17:00 – 21:00 en el número 94 491 43 57 o en sendigetxo@yahoo.com.

 

 

Proyecto GURASOLAGUN (*)
* Para padres y madres de niños y niñas de 2 años en 6 centros de Getxo.

¿Qué es?

+ Es un proyecto piloto para impulsar el uso del euskera en las familias de Getxo.

+ Para ello, vamos a organizar grupos de mintzapraktika en estos 6 centrosAndra Mari, Geroa, Gobela, San Nikolas, Zabala y Zubileta.

+ En estos grupos habrá euskaldun zaharras y euskaldun berris, y entre ellos un laguntzaile que dinamizará el grupo.

+ Mediante este proyecto, conocerás a los demás padres y madres euskaldunes del centro, y podrás usar el euskera que sabes.

¿Para quién es?

+ Si tu hijo/a tiene 2 años y tienes un nivel mínimo de euskera (6. urratsa del euskaltegi -nivel 1B de ahora-), este proyecto es para ti.

 

¿Cómo lo vamos a organizar?

+ Es una hora semanal, por la mañana o por la tarde, de lunes a viernes.

+ Organizaremos los grupos según los horarios que propongáis.

+ Mientras los niños y niñas están en clase, el grupo de padres y madres estará haciendo mintzapraktika en el patio, el bar, la plaza, el parque…

+ Fuera del horario escolar habrá servicio de monitores para cuidar a los niños y niñas en el centro.

+ En cada grupo habrá un laguntzaile y entre 3 y 5 padres y madres.

 

¿Cómo participar?

+ Plazo de inscripción: del 18 de septiembre al 20 de octubre.

+ Cómo apuntarse: por teléfono o por correo electrónico en la dirección que aparece en la primera página.