Garagoikoa blogeko lagunek familia euskaldunentzako aholkuak dituzten helbide hauek batu dituzte:

"Euskara ere eman" gidaliburua.

"Gurasoentzako liburuxka" gidaliburua.

"Familia bidezko hizkuntza-transmisioa" gidaliburua.