Hizkuntzaren gaineko gizarte elkarrizketak

Zein dira zure bizitzako hizkuntzak?

Hizkuntzaren gaineko gizarte elkarrizketak

Badu aniztasunak presentziarik zure jardun edo bizitzan?

Hizkuntzaren gaineko gizarte elkarrizketak

Ez badu, zein izan daiteke arrazoia?

Hizkuntzaren gaineko gizarte elkarrizketak

Baldin badu, ze zailtasun edo aberastasun ekartzen ditu?

Hizkuntzaren gaineko gizarte elkarrizketak

Nor gonbidatuko zenuke saiora?

Hizkuntzaren gaineko gizarte elkarrizketak

Lagun honek ze ama hizkuntza du? Ze hizkuntza ezagutzen ditu?

Hizkuntzaren gaineko gizarte elkarrizketak

Saioaren inguruko ze informazio gehiago beharko zenuke?

Hizkuntzaren gaineko gizarte elkarrizketak

Zer espero edo nahiko zenuke lan saio honetatik?

Otsailak 18, domeka, 17:00-20:00

Arratsalde batez, 3 orduko lan saio honetara gonbidatzen zaitugu, eta elkarrizketa hauetatik Getxoko hizkuntza aniztasunaren argazki bat atera nahi dugu, hemendik aurrerako gure lanean norabidea zuzentzen lagunduko diguna, laguntzeko prest zaude?

PARTE HARTZEKO PREST?

Zergatik parte hartu?

ZER NAHI DUGU? Egizuk eta Euskaltzaleen Topaguneak (elkarteetako federazioak) Euskal Herrian euskara erabiltzea ohikoa eta erosoa izan dadin dugu helburu. Xede hau lortzeko, ezinbestekoa ikusten dugu hizkuntz aniztasunaren zereginari ekitea, betiere, ondorengo bi faktoreak elkar gurutzatzen direlako: euskararen normalizazio prozesua eta euskal jendartearen aniztasuna.

ZERGATIK JOTZEN DUGU ZUGANA? Hori horrela, gizarte elkarrizketa honetan, bi errealitate horiek gorpuzten dituzten pertsonak nahi eta behar ditugu. Alde batetik, euskararen normalizazio prozesuan interesa duten pertsonak behar ditugu, eta bestetik, Euskal Herriko jendartera aniztasuna eta aberastasuna ekarri duten horiek beharko ditugu. Bi multzo hauek banatuko baditugu ere, izan daiteke, Euskal Herritarra betidanik izan ez bada ere, euskararen normalizazio prozesuan aktiboki dabilen pertsonarik egotea, edota, betidanik Euskal Herritarra izanda ere, euskaratik urrun kokatzen denik. Prozesu honetan zehar, alde batera uzten saiatuko gara estereotipo eta aurreiritziak, eta beldur eta konplexurik gabe hitz egingo dugu elkar hurbildu beharko gintuzkeen horretaz: lekuko hizkuntzaz.

ZER ESKATZEN DIZUGU? Bilaketa hau, gure prisma eta lekutik soilik eginez gero, zailtasun gehiago izango ditugu zabaltzeko, jende anitza elkartzeko, baina aliatuak topatzen baditugu errezago egingo dugu lan. Horregatik jotzen ari gara zugana, zuengana, elkarte, banakako eta eragileongana, eta zuek ere egitasmoko subjektu aktibo izatera gonbidatzen zaituztegu. Parte hartzeaz gain, jende interesgarria gonbidatzeko aukera eman nahi dizuegu.

EMAN IZENA

Babesleak

Elkarrizketa hauek diseinatu eta gauzatu ahal izateko Getxoko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza izan dugu.

Diálogos sociales sobre la lengua

¿Cuáles son las lenguas de tu vida?

Diálogos sociales sobre la lengua

¿Tiene presencia la diversidad en tu actividad o vida?

Diálogos sociales sobre la lengua

Si no la tiene, ¿cuál puede ser la razón?

Diálogos sociales sobre la lengua

Si la tiene, ¿qué dificultades o riquezas aporta?

Diálogos sociales sobre la lengua

¿A quién te gustaría invitar a las Conversaciones Auzoko?

Diálogos sociales sobre la lengua

¿Qué lengua materna tiene esta persona? ¿Qué lenguas conoce?

Diálogos sociales sobre la lengua

¿Qué más información necesitas sobre esta actividad?

Diálogos sociales sobre la lengua

¿Qué esperas o deseas de esta sesión de trabajo?

18 de febrero, domingo, 17:00-20:00

Te invitamos una tarde a esta sesión de 3 horas de trabajo, y de estas conversaciones queremos sacar una foto de la diversidad lingüística de Getxo que nos ayudará a guiar nuestro trabajo a partir de ahora, ¿estás dispuesta a colaborar?

¿TE ANIMAS A PARTICIPAR?

¿Por qué participar?

¿QUÉ QUEREMOS? Egizu y Euskaltzaleen Topagunea (federación de asociaciones) buscamos que el uso del euskera en Euskal Herria sea habitual y cómodo. Para lograr este objetivo, consideramos imprescindible abordar la cuestión de la diversidad lingüística, ya que se entrecruzan dos factores: el proceso de normalización del euskera y la diversidad de la sociedad vasca.

¿POR QUÉ NOS DIRIGIMOS A TI? En este diálogo social queremos y necesitamos personas que den cuerpo a ambas realidades. Por un lado, necesitamos personas interesadas en el proceso de normalización del euskera, y por otro, personas que hayan aportado diversidad y riqueza a la sociedad de Euskal Herria. Aunque dividimos esto en dos clasificaciones, puede ser que, aunque no hayan vivido siempre en Euskal Herria, haya personas que participen activamente en el proceso de normalización del euskera o que, siendo ciudadanas de Euskal Herria desde siempre, se sitúen lejos del euskera. A lo largo de este proceso trataremos de dejar de lado los estereotipos y prejuicios y hablaremos sin miedos ni complejos de aquello que debería acercarnos: el lenguaje local.

¿QUÉ TE PEDIMOS? Si hacemos esta búsqueda sólo desde nuestro prisma y lugar, tendremos más dificultades para ampliarla, para juntar gente diversa, pero si nos encontramos con aliados trabajaremos más fácilmente. Por eso nos estamos dirigiendo a tí, a ustedes, a las asociaciones, personas y agentes, y les invitamos a ser también sujetos activos del proyecto. Además de participar, os queremos dar la oportunidad de invitar a gente interesante que pueda colaborar en estas conversaciones.

INSCRIPCIÓN

Colaboradores

Contamos con el apoyo del Ayuntamieno de Getxo y del Gobierno Vasco para el diseño y puesta en práctica de estos diálogos.