Madriletik inposatu nahi dituzten neurriak gure eskubide sozial eta laboralen lapurreta berri bat dira: prestazioak murrizten dira eta langabeziako laguntzak kendu nahi dituzte, BEZa igotzen dute, menpekotasuna duten pertsonak bertan behera
utzi… Pobreziara kondenatzen gaituzte guztiok, baina batez ere laguntza gehien behar duten kolektiboak: gazteak, emakumeak, pentsiodunak, etorkinak, desgaitasu

na duten pertsonak eta guraso bakarreko familiak. Eta guzti hau boteretsuenek dirua pilatzen jarraitzen duten bitartean, zerga-ordainketari ihes egiten eta eurek sortu duten zor publikoarekin espekulatzen. Bada ordua ekonomia pertsonen zerbitzura eta ez merkatuen zerbitzura jartzeko.

Horregatik guztiagatik, EGIZU Getxo Euskaldun elkarteko langileok bat egiten dugu hilaren 26rako deituta dagoen Greba Orokorrarekin.