Euskara + jolasa + umeak + solasaldia = Jolas solas
Zer da Jolas solas?
Ekimen txiki bat non familia euskaldun zein ez euskaldunetako umeak bideo dei bidez elkartuko ditugun, euskaraz jolastu, solastu, abestu eta elkar ezagutu dezaten.
Helburuak:

  • Umeak eskola ez den esparru batean eta euren berdinekin euskaraz aritzea. Adin tarte antzekoa eta gertu bizi diren umeak elkartuko ditugu, horrela, kalean, parkean edo beste toki batean elkar ikusten dutenean euskaraz hitzegin dezakete.
  • Beraien egunerokotasunean euskaraz hitz egiteko aukera ez duten umeei aukera hori eskaintzea.
  • Jolasa oinarritzat hartuta euskara modu dibertigarri eta ludiko batean bizitzea.

Nork har dezake parte?
Getxoko familia euskaldun zein ez euskaldunetako 6-12 urte bitarteko umeek eta beraiekin tarte hori elkarbanatu nahi dutenek.
Bideo deietan umeez gain dinamizatzailea ere egongo da. Zein da dinamizatzaileen egitekoa? Bideodeia ahalik eta dibertigarriena egin haientzat, horretarako jolasak, aho-korapiloak, asmakizunak eta antzekoak emango dizkiegu.

Izena emateko bete formularioa eta edozein galdera izanez gero, idatzi egizugetxo@gmail.com edo deitu 622 433 085 (Ainhoa) telefonora.

Bete ditzagun sareak euskaraz!

Euskara + jolasa + umeak + solasaldia = Jolas solas
¿En que consiste Jolas solas?
Se trata de una pequeña iniciativa en la que mediante una video llamada juntaremos niñxs de familia euskalduna y no euskaldunas para que jueguen, conersen, canten en euskera.
Objetivos:

  • Lxs niñxs en un contexto que no sea escolar y con sus iguales utilizen el euskera. Juntaremos niñxs de edades similares y que vivan cerca de manera que cuando se vean en la calle, parque o en algún otro lugar hablen entre ellos en euskera.
  • Facilitar a lxs niñxs que no puedan hablar en euskera en su día a día la oportunidad para hacerlo.
  • Vivir el euskera de una manera ludica y dibertida mediante el juego.

¿Quien puede participar?
Lxs niñxs de 6 a 12 años de familias tato euskaldunas como no euskaldunas de Getxo y todas las personas que quieran compartir ese espacio con ellxs.
En las videollamasa también contaremos con una personas dinamizadora, cual es su labor? Hacer la videollamada lo más dibertida posible, para ello nosotras les facilitaremos juegos, trabalenguas, adivinanzas y todo tipo de material.

Para inscribiros rellenar el siguiente formulario, en caso de tener cualquier duda o pregunta escribir a egizugetxo@gmail.com o llamar a 622 433 085 (Ainhoa).

Llenemos las redes de euskera 😉